Акредитации

 • 15.08.2012

  Училиштето Максимилијан Берлиц се приклучи во светската заедница на Кембриџ училишта

  Училиштето Максимилијан Берлиц доби статус на Кембриџ Меѓународно училиште од страна на University of Cambridge International Examinations и има одобрение да нуди Кембриџ програми и квалификации, вклучително и Cambridge Primary, Cambridge Secondary 1, Cambridge Secondary 2, Cambridge Advanced, Cambridge IGCSE и Cambridge AS и A ниво.
  повеќе
 • 15.08.2012

  Училиштето Максимилијан Берлиц ќе ја понуди првокласната официјална наставна програма на Кембриџ основното образование

  Училиштето Максимилијан Берлиц има одобрение од страна на University of Cambridge International Examinations да ја понуди нивната првокласна програма за Кембриџ основно образование.
  повеќе
 • 20.06.2009

  ПСУ МАКСИМИЛИЈАН-Акредитирано од Министерството за Образование и Наука на Република Македонија со решение бр.11-440/5


  повеќе

© Copyright 2012 Maximilian